Polityka Prywatności

Firma Szwed Idea zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdego klienta serwisu Szwed Technika Spawalnicza i użytkownika serwisów należących do firmy Szwed Idea obowiązuje aktualna Polityka Prywatności znajdująca się na stronie http://szwed.pl/PolitykaPrywatnosci.aspx

Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: firma Szwed Idea nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów/ użytkowników swoich serwisów.

Jeśli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, proszę nie odwiedzać serwisów należących do firmy Szwed Idea oraz nie nabywać produktów i usług oferowanych przez Szwed Idea.

Dane osobowe

W czasie korzystania z serwisów należących do firmy Szwed Idea możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Dane, o które będziesz proszony, to w większości przypadków imię, nazwisko i adres e-mail. W przypadku formularzy zamówień będziesz proszony o podanie pełnych danych osobowych i danych swojej firmy.

Informujemy, że zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych:

1) Państwa Administratorem Danych Osobowych jest SZWED IDEA Sp.  z o.o., ul. Hoffmanowej 19, 35-016 Rzeszów

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych.

3) posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,

4) podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do działania serwisu. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, którą te dane dotyczyły.

Zamawianie usług i produktów

Zamawianie usług i produktów oferowanych przez Szwed Idea wymaga podania w odpowiednim formularzu pełnejszych danych adresowych. Pola obowiązkowe są oznaczone symbolem *.

Niezapowiedziane wiadomości

Firma Szwed Idea zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności.

Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości Szwed Idea rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio do jego serwisów, usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.) oraz informacje komercyjne, których rozsyłka została opłacona przez klientów Szwed Idea.

Podmioty zlecające komercyjne mailingi nie mają wglądu w dane kontaktowe osób znajdujących się na listach adresowych Szwed Idea.

Informacje komercyjne są filtrowane w stopniu w jakim jest to możliwe, ograniczana jest ich objętość i wysyłane są sporadycznie

Jawne Dane Osobowe

Dane osobowe podane na serwisach należących do Szwed Idea przy okazji wysyłania komentarzy do artykułów, odpowiedzi na forum itp. są dostępne dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane. Szwed Idea nie ma możliwości zabezpieczenia Was przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane wykorzystają do przesłania Wam nieokreślonych informacji. Dlatego dane te nie podlegają Polityce Prywatności.

Cookies (Ciasteczka)

Niektóre obszary serwisów należących do firmy Szwed Idea mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji.

Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych.

Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.